Wypadek w miejscu publicznym

WYPADEK W MIEJSCU PUBLICZNYM

Jeżeli potknąłeś się lub poślizgnąłeś się na ulicy, parkingu, przystanku, sklepie lub w innym miejscu publicznym z powodu dziury, nierównej nawierzchni, wadliwej konstrukcji, nieodśnieżonych chodników i doznałeś uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu może przysługiwać Ci prawo do dochodzenia odszkodowania.

Dla osób poszkodowanych możemy uzyskać:

  • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, ból i cierpienie spowodowane wypadkiem,
  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
  • zwrot kosztów dojazdów na wizyty lekarskie,
  • rentę z tytułu zwiększonych potrzeb po wypadku,
  • zwrot utraconych dochodów za okres niezdolności do pracy,
  • zwrot wartości zniszczonych w wypadku rzeczy osobistych (np. ubrania, sprzęt elektroniczny).

?

Współpracujemy z:

   

S5 Box