Naprawa pojazdu

Naprawa pojazdu

Praktyką stosowaną przez zakłady ubezpieczeń jest przyjmowanie w sporządzanych kosztorysach naprawy elementów, które nie odpowiadają zastanej rzeczywistości (np. znaczne zaniżenie kosztu tzw. roboczogodziny, potrącenie procentowe za lakier, ubytek wartości handlowej pojazdu, zakwalifikowanie do naprawy tzw. zamienników

PAMIĘTAJ, ZAJMUJEMY SIĘ SPRAWAMI O

  • zaniżenie kosztów naprawy kosztorysowej przy likwidacji szkody z polisy OC - wymuszanie użycia części zamiennych, zaniżenie kosztów naprawy,
  • zaniżenie kosztów naprawy w warsztacie ? żądanie faktur źródłowych, odmowa pokrycia kosztów holowania i parkingu,
  • rozliczenie szkody całkowitej ? zaniżenie wartości pojazdu, ustalenie szkody całkowitej przy kosztach naprawy mniejszych niż wartość pojazdu,
  • utratę wartości handlowej pojazdu - w związku z naprawą pojazdu po wypadku,
  • ustalenie odpowiedzialności za szkodę ? szkody powstałe w wyniku odpowiedzialności zarządcy drogi (dziury w drodze, drzewo, zniszczona nawierzchnia, plama oleju) lub wykonawcy robót drogowych (wadliwa sygnalizacja, gres powodujący szkody, nieoznaczone miejsca niebezpieczne).

Powierzając nam prowadzenie sprawy możesz mieć pewność, że znajdziemy właściwe argumenty na to, by ubezpieczyciel uznał najwyższe możliwe koszty naprawy powstałej szkody.

Współpracujmy z rzeczoznawcami samochodowymi, których fachowość została potwierdzona świadectwami i certyfikatami oraz długoletnim doświadczeniem zawodowym.

?

Współpracujemy z:

   

S5 Box