JAK DZIAŁAMY

Jak działamy

DZIAŁAMY WEDŁUG ZASADY: NAJPIERW TWOJE ODSZKODOWANIE, POTEM NASZE HONORARIUM

Jak działamy? Podpisanie Umowy = brak opłat wstępnych i jakichkolwiek opłat stałych.

Priorytetem działalności STOWARZYSZENIA TWOJE CEBNTRUM ODSZKODOWAŃ jest szybkie, skuteczne i kompleksowe uzyskanie odszkodowania i wszelkich innych należnych naszym Klientom świadczeń. Nasze wynagrodzenie stanowi tylko i wyłącznie prowizja od uzyskaneji wypłaconej kwoty roszczenia (odszkodowania, zadośćuczynienia).

Przed podjęciem z nami współpracy, nasi specjaliści udzielą Państwu bezpłatnie wszelkich informacji na temat procesu likwidacji szkody. Po podpisaniu umowy z Klientem sprawdzamy kompletność dostarczonych dokumentów, a następnie w porozumieniu z Klientem uzupełniamy brakujące informacje i dokumenty.

Następnie, analizujemy sprawę pod względem prawnym i w imieniu Klienta zgłaszamy lub przystępujemy do likwidacji zgłoszonej wcześniej szkody do odpowiedzialnego za naprawienie szkody (najczęściej do towarzystwa ubezpieczeniowego).

Z doświadczenia wiemy, iż pismo wystosowane przez NASZĄ Kancelarię przywołujące przepisy prawne właściwe w sprawie oraz wskazujące dokładne i wyczerpujące dowody, w wielu przypadkach prowadzi do wypłaty należnej kwoty odszkodowaniu lub zadośćuczynienia na etapie pozasądowym.

Jeżeli odpowiedź ubezpieczyciela lub innego podmiotu odpowiedzialnego za likwidację powstałej szkody jest nie zadowalająca, sporządzamy odwołanie oraz interweniujemy u odpowiednich organów (np. Rzecznik Ubezpieczonych, Komisja Nadzoru Finansowego).

Jeżeli wniesione odwołanie nie przyniesie skutku – za zgodą Klienta – kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego. To za wyłączną zgodą Klienta podejmujemy decyzję o ewentualnym podpisaniu ugody lub dochodzeniu roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Nigdy nie podejmujemy decyzji bez konsultacji z Klientem. Każdego traktujemy po partnersku, z należytym szacunkiem i przy zachowaniu uczciwych zasad współpracy.

Podczas całego procesu odszkodowawczego Klient jest cyklicznie informowany o postępach w swoje sprawie aż do skutecznego jej zakończenia. W naszej bazie znajduje się pełna historia Państwa sprawy z pełnym wyszczególnieniem podjętych czynności.

ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU

Współpracujemy z:

   

S5 Box